My hier und wir tady

Členové skupiny: Thomas Vaughan, Mathilde StangenbergerKateřina Kadlecová, Barbora Koláčková, Anna Benišová

Mentor: Ferdinand Hauser

V rámci zastřešujícího tématu „Moje, tvoje, naše hranice“ bychom rádi vedli rozhovory s Čechy žijícími v Německu a s Němci žijícími v Česku. Jejich příběhy plánujeme zveřejnit na naší facebookové stránce a nakonec je prezentovat na uspořádané výstavě. Naším cílem je tak více lidí podpořit a motivovat je k tomu, aby překročili hranice své republiky či své komfortní zóny.