2007 – 2009

Ve čtvrtém funkčním období působily skupiny Evropa, Info, Kultura, Migrace a Občanská společnost. Mluvčími se stali Alena Felcmannová a Martin Trapp, jejich zástupkyněmi pak Daniela Fousková a Laura Pittroff. Koordinátorkami byly Janina Zajíc a Lenka A. Dušková.

Pracovní skupina Evropa uspořádala soutěž pro mladé o nejlepší logo k výročí rozšíření Evropské unie. Kromě toho uskutečnila projekt s názvem „Společný trh trochu jinak“, ve kterém zkoumala nákupní zvyky Čechů a Němců u sousedů.

Vítězné logo od Filipa Menšla

Pracovní skupina Info se zabývala zejména zprostředkováním informací o Česko-německém fóru mládeže. Nechala vytvořit novou internetovou stránku a také natočila film o Fóru, jehož obě části najdete na YouTube: 1. část, 2. část.

Pracovní skupina Kultura zorganizovala v Praze několikadenní setkání pro mladé Čechy a Němce „Zuřivě Prahou“, během něhož všichni společně objevovali místa, kde se střetávala česká, německá a židovská kultura. V rámci setkání proběhl též literární, hudební a fotografický workshop.

Pracovní skupina Migrace uspořádala literární a fotografickou soutěž „Jiné světy u nás doma“, jejíž výsledky prezentovala ve vlastním školním diáři.

Pracovní skupina Občanská společnost se zabývala občansko-politickým vzděláváním. Mimo jiné zorganizovala panelovou diskusi „Výchova k občanství – proč a jak? Situace a perspektivy občansko-politického vzdělávání v České republice“ nejen za účasti tehdejšího ministra školství Ondřeje Lišky.

V květnu 2009 vyhrálo Fórum za své aktivity v oblasti česko-německé spolupráce cenu „GoEast 2009 – mládež na východě a západě vytváří budoucnost“ spojenou s dotací 3.000 euro.

Ke stažení:

Závěrečná brožura 2007 – 2009