[2]perspektivy

Gruppe [2]perspektivy

Členové skupiny: Tomáš Tichomirov, Lukáš Vorel, Nicolai, Johanna Lüffe, Lena Pierskalla

Skupina [2]perspektivy jde po stopách lidí, kteří již před dlouhým časem překonávali a bourali hranice mezi našimi národy. Autoři a autorky, kterým se budeme věnovat, se snažili svými díly překlenout propasti mezi našimi národy, nebo se jinak zasloužili o zlepšení vztahů mezi Českem a Německem. Chtěli bychom tyto dvě perspektivy obou stran zviditelnit, přičemž se pokusíme najít témata, která se v obou zemích stále objevují a lidi opakovaně spojují.