Začátek Dialogu

Setkání naši pracovní skupiny Dialog začalo 17. 11. v Berlíně. Místo našeho ubytování pro následující tři dny však bylo naprosto odlišné od typické berlínské atmosféry, jakou si leckdo v naší skupině představoval. Po hodině jízdě autobusem a rychlodráhou jsme se ocitli před malou říčkou vtékající do idylického jezera – relativně odlehlému místu pro naše pracovní setkání.

Naše mentorka Šárka nám byla už na začátku setkání obrovskou pomocí. Nejprve šlo totiž o to, jak náš projekt má vlastně vypadat – jaký cíl budeme sledovat, jak ho můžeme dosáhnout a jaký produkt, nebo setkání chceme v konečném důsledku vytvořit. Po mnoha nápadech a zvážení všech pro a proti, stál na konci konkrétní nápad projektu – celé moderováno a doprovázeno Šárkou.

Rozhodli jsme se pro téma „svoboda“, kterou bychom chtěli přiblížit rozdílnými aspekty minulosti i budoucnosti. Chtěli bychom toho dosáhnout pomocí interview s obyvateli partnerských měst na straně České republiky i Německa. My, jakožto vedoucí jednotlivých interview, budeme reprezentovat mladou generaci. Lidé, pozvaní na interview budou požádaní, aby si s sebou vzali předmět, který pro ně symbolizuje svobodu. Na základě tohoto předmětu bychom chtěli odvíjet další konverzaci, ve které se budeme zaměřovat na jednotlivé podotázky svobody, například na svobodu pohybu, svobodu myšlení a svobodu tisku, které budou založeny na zkušenosti každého jednotlivce (soudobého svědka), se kterým interview povedeme. Přejeme si, aby se nám podařilo probudit živé vzpomínání a výměnu, která generuje i jiné příběhy a emoce, než jakých lze dosáhnout pouhým vyprávěním.

Partnerská města vybereme do konce tohoto kalendářního roku s přihlédnutím na rozdílné aspekty, jako například intenzitu partnerství mezi oběma městy, historické pozadí partnerství, apod.

Naším cílem je vytvoření mezigeneračního dialogu. Chceme podnítit k interaktivnímu dialogu mezi mladou a zkušenou generací a iniciovat ho. Projekt budeme chápat jako úspěšný, pokud bude živý a interaktivní – nebude relevantní a zajímavý pouze pro naši pracovní skupinu, ale rovněž pro zúčastněné a zájemce. Přejeme si podnítit mladé lidi k tomu, aby uvažovali o naši minulosti, a aby je tyto úvahy podnítili k uvažování o úloze svobody v budoucnosti jednoduše proto, že jsou to právě oni, kdo budou budoucnost spoluvytvářet.

Náš právě upečený plán byl následně konfrontován expertkou, paní Mollovou z Nadace Flucht, Vertreibung, Versöhnung.  Představila nám nadaci – od práce s očitými svědky až po plánování trvalé výstavy. Velmi inspirující byla následující diskuze a brainstorming, ve kterém se vžila do našeho tématu a pokládala nám otázky jako: Co vlastně svoboda znamená pro nás? Jak spolu souvisí svoboda a ideologie? Je svoboda více, než jen individuální pocit? Jak souvisí svoboda a odsun?

Další den následovalo plánování dalších týdnů a měsíců. Rozdělili jsme si role ve skupině a shodli jsme se na společné strategii komunikace.

Po tomto víkendovém setkání se nám povedlo pojmenovat konkrétní myšlenku našeho projektu, stejně jako rozplánovat průběh dalších týdnů a měsíců. Dále jsme si také rozdělili role uvnitř naší skupiny a shodli jsme se na jednotné strategii komunikace.

Dialog

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.