Pravicový extremismus v Německu a v Česku – mezi kooperací a konfrontací

V posledních letech se česko-německá spolupráce rozvíjela v mnohých oblastech –bohužel i v pravicovém extremismu. Pracovní skupina Politické vzdělávání Česko-německého fóra mládeže proto od 21. do 24. června zorganizovala seminář zabývající se pravě touto rozvíjející se spoluprací českých a německých pravicových extremistů.

Dvacet mladých Němců a Čechů se přitom dozvědělo, jak vypadá současná struktura pravicově extremistických skupin v České republice nebo jakou strategii zvolila tzv. „Nová pravice“ (něm. „Neue Rechte“) v Německu, aby se otevřela novým, spíše „občanským“ kruhům obyvatelstva.

„Myslel jsem, že jsem dostatečně informován, protože jsem se bavil s mnoho lidmi o tomto tématu. Na semináři jsem se přesto naučil víc, než jsem čekal. Existuje více metod extremismu, které jsem předtím vůbec neznal.“ říká účastník Vojtěch.

Během semináře se analyzovala mimo jiné česko-německá spolupráce pravicově extremistických skupin, která od roku 2005 prudce roste, což se ukazuje v různých společných akcích. Účastnící se dozvěděli, že současná kooperace naráží na spousta problémů. Na české straně existují různé ideologie pravicového extremismu. Jedna navazuje na ideologii národního socialismu v Německu z první poloviny dvacátého století, druhá naproti tomu navazuje na odboj během protektorátu a je spíše protiněmecká. Nejvýznamnější strana české pravicově extrémní scény, Dělnická strana sociální spravedlivosti (DSSS), je sdružení obou těchto skupin, čímž stranická spolupráce naráží na určité problémy uvnitř této politické strany. Na německé straně v pravicově extremistických kruzích zase dominuje názor, že dnešní příhraničí České republiky bylo a zase bude německé, což je důvod, proč mnozí z jejích vstoupenců se spíše brání větší kooperaci. Pravicoví extremistí, kteří nicméně stojí o kooperaci, si jsou vědomi zmíněných problémů, a proto v různých deklaracích zkoušejí najít nějaké společné stanovisko, na základě čehož by se pak mohla spolupráce posilovat. Současně se česká strana učí různé strategie od německé strany, aby zvětšila současný společenský vliv. Německa strana zase obdivuje českou stranu za její schopnost mobilizovat v rámci tzv. anticikánských demonstracích i tzv. střed společnosti.

Účastníkům se seminář hodně líbil a chválili převážně pozvané experty. Pro české účastníky spočíval přínos projektu hlavně v tom, že se nikdy předtím nesetkali s takovou hlubokou analýzou pravicového extremismu. Němečtí účastnící se naproti tomu zabývali více tématem již předtím, hlavně ve škole, a na semináři se dozvěděli hlavně, jak se mění tvař pravicového extremismu a jaká je situace v Česku. „Celý seminář byl tlumočen a účastnící tvořili jednotnou skupinu, která se i přes veškeré jazykové bariéry nerozpadla do dvou či více skupin“, vysvětluje organizátor Michael Borský.

„Jsme rádi, že se seminář tak skvěle povedl. Práce bylo samozřejmě hodně v rámci přípravy projektu, ale všichni jsme tahali za jeden provaz a výsledek stál za to. Doufáme, že se účastnící dále angažují jak proti pravicovému extremismu, tak i v česko-německých vztazích.“ dodává organizátor Jiří Píza.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.