Zelený Eintopf

Členové skupiny: Anneke Meier, Robert Franěk, Eva Müllerová, Johanna Wentzel, Ondřej Fišer

Chceme se připojit k myšlence “Zero Waste”, která je po celém světě stále populárnější. Zvláštností našeho projektu je, že se budeme snažit srovnat situaci v České Republice a Německu ohledně zvyklostí a možností jak omezit množství produkovaného odpadu.

Jako lidé máme obrovský vliv na životní prostředí a naše okolí a svým chováním ho rozhodujícím způsobem měníme. Ne všechny změny jsou nutně špatné, ale zrovna celosvětová nadměrná produkce odpadu dozajista žádné pozitivní dopady na naši planetu nemá. Každý z nás určitě někdy viděl fotky mrtvých ryb s plastovými odpadky v žaludku, nebo hladinu oceánů pokrytou nekonečnou vrstvou lidmi vyprodukovaného odpadu. S naším projektem chceme nejdříve začít sami u sebe, a poté ho šířit mezi ostatní. Chceme podstoupit, a následně veřejně vyhlásit tuto výzvu – snažit se během 5 dní vyprodukovat co nejméně odpadu, nejlépe žádný. Všichni účastnící naší výzvy dostanou na začátku handout se všemi užitečnými informacemi. Během těchto 5 dní by měli účastníci uchovávat všechen odpad, který vyprodukují, a na konci jej zdokumentovat. Po skončení pětidenního období dostane každý dotazník, kde by měl reflektovat své nově nabyté zkušenosti. Chtěli bychom najít pro naší výzvu najít lidi napříč generacemi, aby byl výsledek i nabyté poznatky co nejpestřejší. V průběhu výzvy bychom také chtěli nasbírat nějaký videomateriál, který bychom poté prezentovali se získanými daty. Náš projekt budeme považovat za úspěšný, když se nám podaří přesvědčit co nejvíce lidí, aby zkusili žít pět dní téměř, nebo úplně bez odpadu.

Vyvrcholením našeho projektu by měla být prezentace získaných materiálů jak na sociálních sítích, tak při nějaké osobní prezentaci, které by se účastnili všichni zainteresovaní.