Vergiss Mejn Nicht

Členové skupiny: Vlasta Řenčová, Anežka Holubová, Felix Weiß, Lucie Titscher, Katharina Gloe

Rozhodli jsme se pro téma vzpomínání, hranice, budoucnost, protože všichni máme zájem zaobírat se podrobněji minulostí. Chtěli bychom shromáždit a porozumět zkušenostem a vzpomínkám pamětníků, kteří byli konfrontováni s překročením hranic. S tímto porozuměním chceme podpořit empatii s dnešními utečenci. Věříme, že je důležité poučit se z minulosti a shromáždit vyprávění. Zároveň se velice zajímáme o onen geografický/symbolický prostor „hranice“ a o to, jak působí na člověka. Zatím si nejsme zcela jistí, jak by náš projekt měl konkrétně vypadat, ale rozhodně máme chuť jej brzy vypracovat.