Vergiss Mejn Nicht

Členové skupiny: Vlasta Řenčová, Anežka Holubová, Felix Weiß, Lucie Titscher, Katharina Gloe

Rozhodli jsme se pro témata Útěk/Vyhnání/Vzpomínky, protože věříme, že pro společnou budoucnost je důležité znát i minulost. Naším zájmem je minulost a to, jakým způsobem je vyprávěna. Proto bychom chtěli shromáždit osobní zkušenosti pamětníků, kteří museli opustit svou vlast a překročit hranice (ať už kvůli nuceným pracím, koncentračnímu táborů či vyhnání). Zároveň bychom jim chtěli porozumět.

Na pozadí toho bychom chtěli zacílit i na přítomnost a mluvit i s lidmi, kteří zažili podobné věci ne před tak dlouhou dobou (například Ukrajinci v Česku). Zajímá nás také geografický a symbolický prostor „hranice“ a to, jak působí na lidi.

Nejprve jsme si nebyli jistí, jak se tohle všechno vejde do jednoho projektu. Pak jsme se rozhodli vytvořit kalendář. Ten byl měl obsahovat každý měsíc rozhovor s jednou osobou, která zažila útěk či vyhnání. Základem těchto rozhovorů bude osobní předmět tázaných, který souvisí s příběhem útěku/vyhnání. Tento předmět by měl být na kalendáři vyobrazen.