Raušch Bude

Členové skupiny: Sarah Wittkowske, Lena Eckert, Kateřina Návarová, Marie Bělohoubková, Heidi Inderwies, Kristina Nizamová

Název projektu: Hudba překračující hranice

Rádi bychom pomocí česko-německé facebookové stránky oslovili (nejen) mladé lidi a představili jim české a německé umělce alternativní hudební scény. Chceme pomoci překonat zábrany a vzbudit zájem i u lidí, kteří měli doposud malý nebo žádný kontakt se sousední zemí a tamním jazykem. Dalším cílem je vzájemné propojení umělců obou zemí.

Začátkem ledna zpřístupníme facebookovou stránku, na které budeme pravidelně zveřejňovat informace o českých a německých hudebnících, jejich písně a data koncertů. Abychom vzbudili zájem fanoušků, zvažujeme pořádání malých soutěží o lístky a CD. Navíc plánujeme uspořádat minimálně dva koncerty, jeden by se měl konat v České republice a druhý v Německu. Na koncertech budou hrát vybrané kapely z naší facebookové stránky. První koncert bychom rádi uskutečnili v Praze v rámci otevřených dveří německého velvyslanectví.

Úspěšnost našeho projektu stanovíme podle koncertu, který se dostal nejen k nadšencům do všeho česko-německého, ale také k lidem, kteří měli doposud malý nebo žádný kontakt se sousední zemí a s tamní řečí, a který umožnil navázání kontaktů mezi českými a německými umělci. Důležitou je pro nás i kontinuita a určitý dosah fungování facebookové stránky a plán, co se s ní bude dít posléze. Na osobní úrovni je pro nás stěžejní soudržnost skupiny, zkušenost s projektovým managementem a s teamovou spoluprací.