EUrolog

Členové skupiny: Justin Treutlein, Alexandra Šlesingrová, Roland Papesch, Iva Benešová, Tereza Nádassy

Nazev projektu: Evropa a Evropská unie v česko-německém kontextu

Náš projekt se zabývá tématem Evropy a Evropské unie v česko-německém kontextu. Protože nám není jedno, jakou budoucnost stvoříme, rozhodli jsme se povědomí o důležitosti těchto témat právě v dnešní době prezentovat na školách a přiblížit tak žákům základních škol, co nám dnešní Evropa nabízí a jaké hodnoty jsou v ohrožení. Náš cíl informovat a vzbudit debatu bychom chtěli uskutečnit prostřednictvím workshopů na českých a německých školách konajících se v červnu a srpnu, popř. září příštího roku. Chtěli bychom připravit interaktivní a poutavý program v rozsahu dvou vyučovacích hodin formou různých aktivit a her, při kterých se žáci nejen dozví podstatné informace, ale také se pobaví.

Jak moc budeme schopni žáky oslovit a vzbudit v nich zájem o naši budoucnost chceme změřit pomocí dotazníku, který jim předložíme cca měsíc před workshopem a bezprostředně po něm. Náš projekt však budeme považovat za úspěšný už tehdy, dokážeme-li tento workshop připravit a odprezentovat. Neboť i negativní hodnocení našeho workshopu pro nás bude mít výpovědní hodnotu a stane se motivací pro vylepšení celého projektu nejen pro naši skupinu, ale pro případné následovníky. Do výsledků našeho projektu chceme zařadit nejen bezprostřední odezvu na workshop, ale také porovnání přístupu k tématu a jeho přijímáním mezi Českem a Německem.