EUrolog

Členové skupiny: Justin Treutlein, Alexandra Šlesingrová, Roland Papesch, Iva Benešová, Tereza Nádassy

Jméno projektu: EUrolog

Náš projekt se zabývá Evropou a Evropskou unií v česko-německém kontextu. Ve jménu zastřešujícího tématu 10. funkčního období Fóra mládeže „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“ bychom chtěli zvýšit povědomí o Evropské unii. Chtěli bychom, aby Evropská unie fungovala i v budoucnu.  K tomu je nutné, abychom my, generace dneška a zítřka, věděli, co všechno nám Evropská unie přináší. Proto jsme se rozhodli navštěvovat školy a oslovovat mladé lidi. Náš cíl bychom chtěli realizovat formou workshopů na českých a německých školách během června a srpna/září roku 2018. Naším mottem je koncept „Edutainment“ – vzdělávání prostřednictvím zábavy.

Abychom mohli posoudit, zda se nám žáky podařilo oslovit a vzbudit u nich zájem o téma EU, chtěli bychom je požádat  o vyplnění dotazníku cca. měsíc před naším workshopem a poté bezprostředně po něm. V konečné fázi našeho projektu bychom chtěli porovnat získané výsledky a především shromáždit  možné diference mezi oběma zeměmi. Při tom bychom si chtěli klást otázku nejen čeho jsme dosáhli, ale i v čem spočívají a kvůli čemu vznikají tyto rozdíly. Naše výsledky bychom poté chtěli prostřednictvím závěrečné prezentace zprostředkovat především všem sponzorům a lidem podílejícím se na projektu.