Dialog

Členové skupiny: Ida Wiedermannová, Eva Kell, Lena Klingelhöfer, Laura Gaißmaier, Jakob Kindl

Název projektu: Svoboda v minulosti a budoucnosti

Rozhodli jsme se pro téma „svoboda“, kterou bychom chtěli přiblížit rozdílnými aspekty minulosti i budoucnosti. Chtěli bychom toho dosáhnout pomocí interview s obyvateli partnerských měst na straně České republiky i Německa. My, jakožto vedoucí jednotlivých interview, budeme reprezentovat mladou generaci. Lidé, pozvaní na interview budou požádaní, aby si s sebou vzali předmět, který pro ně symbolizuje svobodu. Na základě tohoto předmětu bychom chtěli odvíjet další konverzaci, ve které se budeme zaměřovat na jednotlivé podotázky svobody, například na svobodu pohybu, svobodu myšlení a svobodu tisku, které budou založeny na zkušenosti každého jednotlivce (soudobého svědka), se kterým interview povedeme. Partnerská města vybereme do konce tohoto kalendářního roku s přihlédnutím na rozdílné aspekty, jako například intenzitu partnerství mezi oběma městy, historické pozadí partnerství, apod.

Chceme podnítit k interaktivnímu dialogu mezi mladou a zkušenou generací a iniciovat ho. Projekt budeme chápat jako úspěšný, pokud bude živý a interaktivní – nebude relevantní a zajímavý pouze pro naši pracovní skupinu, ale rovněž pro zúčastněné a zájemce.