Dialog

 

Členové skupiny: Ida Wiedermannová, Eva Kell, Lydia Langer, Laura Gaißmaier, Jakob Kindl

Název projektu: Svoboda v minulosti a budoucnosti

Ve svém projektu se naše pracovní skupina se věnuje tématu „Svoboda v minulosti a budoucnosti“. Toto téma je pro nás velice aktuální vzhledem k rostoucí vlně nacionalismu a xenofobie nejen v Česku a Německu, ale také v celé Evropě. Pozorujeme znepokojeně dobu, ve které se svoboda tisku stává pomalu pouhou nálepkou, kdy v některých zemích novináři nemohou svobodně psát a opět se budují hranice a staví zdi, které dřívější generace bouraly.

V projektu se zabýváme otázkou významu tématu svobody v minulosti a budoucnosti.

Cílem projektu je provést osm rozhovorů s obyvateli partnerských měst Lipsko a Brno z různých věkových skupin na téma svoboda. V rozhovoru tazatelé nejprve hovoří o předmětu, který pro ně toto téma symbolizuje. Na základě výpovědí tazatelů chceme nastínit několik perspektiv „svobody“ jako např. svobodou projevu, názorů, tisku a pohybu.  

Rozhovory v podobě odlišených formátů (video, audio, text) budou umístěny na webové stránce naší pracovní skupiny. Tímto budou představeny různé pohledy několika generací z Německa a Česka na téma svoboda.

Naším projektem bychom chtěli oslovit zejména mladé lidi z Německa a České republiky a inspirovat je k úvaze o různých aspektech svobody a seznámit je se společnými či odlišnými pohledy na toto téma. Naší motivací je snaha zasadit se o budoucnost, ve které svoboda nepatří do minulosti.

Projekt bude pro nás úspěšným, pokud se nám podaří provést minimálně osm rozhovorů a získat přes 250 návštěvníků naší webové stránky.