(Ne)mám Ahnung

Členové skupiny: Julia Vollbrecht, Anna Kateřina Ondráčková, Antonia Hock, Julie Vosyková, Sophie Goravanchi

Mentorka: Alena Hrachová

Skupina se zabývála problémy související se zastřešujícím tématem „Moje, tvoje, naše hranice“. Za důležité považuje zejména problémy týkající se předsudků, nevědomosti a neznalosti. Abychom mohly výše jmenovaným záležitostem čelit, chtejí lidi na tuto problematiku přímo oslovit a mluvit s nimi o tom – především s lidmi v pohraniční oblasti.

Film skupiny: