My hier und wir tady

Členové skupiny: Thomas Vaughan, Mathilde Stangenberger, Kateřina Kadlecová, Barbora Koláčková, Anna Benišová

Mentor: Ferdinand Hauser

V rámci zastřešujícího tématu „Moje, tvoje, naše hranice“ skupina dělala rozhovory s lidmi z Německa a Česka, kteří přesunuli centrum svého života do jiné země. Výsledky byly zveřejněny na Facebooku, některé části také v časopise LandesEcho, což nás obzvlášť těší. Naším cílem je tak více lidí podpořit a motivovat je k tomu, aby překročili hranice své republiky či své komfortní zóny.