Vergiss Mejn Nicht

Členové skupiny: Vlasta Řenčová, Anežka Holubová, Felix Weiß, Lucie Titscher, Katharina Gloe

Mentorka: Kateřina Kabátová

Útěk, vyhnání a migrace jsou pojmy, které jak v minulosti, tak dnes představují neodmyslitelnou součást česko-německých vztahů a obou společností. Skupinka Vergiss Mejn Nicht zpovídala jedenáct osobrůzného původu a generace, které mají právě takovou přeshraniční zkušenost. Z těchto rozhovorů vznikl kalendář, který ukazuje podobnosti a rozdíly prožitků. Zároveň napomáhá k lepšímu porozumění minulosti a s tímto vědomím k utváření budoucnosti.