Mluvčí

Mluvčí: Antonia Planz, Ferdinand Hauser, Michaela Váňová, Jana Vlčková

Mluvčí, měli na starost práci s veřejností. Byli odpovědní za webové stránky, facebook a kontakt se zástupci médií. Mluvčí koordinovali prezentaci Fóra mládeže na různých akcích – mimo jiné také během Lipského knižního veletrhu 2019, kde byla hostující zemí Česká republika. Mimo to také pomáhali koordinátorkám během plenárních setkání – plánovali diskuse a uváděli třeba jógu smíchu. Lol!