Dialog

 

Členové skupiny: Ida Wiedermannová, Eva Kell, Lydia Langer, Laura Gaißmaier, Jakob Kindl

Mentorka: Šárka Navrátilová

Pracovní skupina Dialog se zamýšlela nad vnímáním svobody. Zjišťovala, co znamenala svoboda v minulosti a jak bude vypadat v budoucnosti. Rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi z partnerských měst Brna a Lipska nabízejí česko-německý pohled na svobodu, zprostředkovaný několika různými generacemi. Rozhovory si můžete přečíst a zhlédnout na webové stránce skupiny. Pracovní skupina Dialog se chce v budoucnu zasadit o to, aby se svoboda nikdy nestala pouze tématem minulosti.