Kulturšok?!

Kultursok

Členové:

  • Hedvika Dobrozemská
  • Jan Martinek
  • Joleen Meiners
  • Sandra Bösel

Mentorka:

Julia Köpke

Popis:

Kulturní šok – tento pocit máme často, když se setkáváme s novými a cizími kultury. Ať už na dovolené, nebo v průběhu stáže, dobrovolnické práce, nebo studia v zahraničí. Proto se my, Sandra, Hedvika, Joleen a Honza, chceme zabývat s rozdíly a podobnostmi mezi německou a českou kulturou.

Na našem blogu pravidelně publikujeme na články, fotografie a krátká videa o tradicích, jazyku a postojích k aktuálním politickým otázkám v obou zemích. Jak překonat kulturní šok? Pomocí reflexe a komunikace. Toto chceme díky blogu zdůraznit a ukázat Čechům a Němcům, že jsou si naše země, i přes mnoho malých rozdílů, kulturně bližší, než si možná na první pohled myslíme.

V rámci našeho projektu jsme také vyhlásili pohlednicovou soutěž. Vyzvali jsme Čechy a Němce, aby nám zaslali pohlednici z místa svého bydliště. Na ní můžou napsat, co pro ně znamená domov, být doma, a co je na jejich domově nejlepší. S toto soutěží chceme působit proti rychlost internetu, protože pohlednice jsou staromódní, romantické a psané rukou. Tímto chceme shromáždit různé dojmy z České republiky a z Německa a zároveň tím reagujeme na naše zastřešující téma „Kde jsem doma?“.