Domovu na stopě

Domovu na stope

Členové:

  • Arne Mischer
  • Benjamin Hausner
  • Clara Breithaupt
  • Kateřina Kabátová
  • Veronika Malantová

Mentorka:

Barbora Nechanická

Popis skupiny:

„Domovu na stopě“ – toto téma nás bude provázet během příštího funkčního období Česko- německého fóra mládeže. My jsme Kateřina, Veronika, Arne, Clara a Benjamin. Zajímá  nás, co míní různí lidé v Německu a Čechách o tématu domov a identita.
K tomu patří  kosmopolitní lidé, migranti, tak jako starousedlíci a folklorní skupiny. Tyto zástupce jednotlivých skupin bychom rádi zpovídali a jejich odpovědi zdokumentovali prostřednictvím  putovní výstavy. Vedle zmíněných témat chceme rovněž osvětlit roli domova v průběhu globalizace a rozdíly mezi českým, německým (a dalším) pojmem domova. V průběhu dokumentace nám pomáhají nejen samotní účastníci svou sdílností a výpověďmi o vlastním životě, ale také vědci z oboru sociologie a konečně grafická designérka. Na konci má vzniknout co nejširší spektrum představ o domově v 21. století. Avšak není významným cílem výstavy, dát jasnou definici domova, nýbrž přivést návštěvníky samotné k zamyšlení, co pro ně osobně domov vlastně znamená.