Zapoj se! Misch mit!

Čeští členové: Tomáš Kochlöffel, Tereza Pištorová, Štěpán Vizi

Němečtí členové: Sophie Henning, Arne Mischer, Fabian Kuntz

Web projektu: http://zapojse.cnfm.cz/

Krátký popis:

Pracovní skupina „Misch mit!/Zapoj se!“ se zabývala tématem participace v běžném životě. Cílem bylo ukázat mladým lidem, jak se mohou sami angažovat a skrze to změnit něco ve svém okolí.

Prostředkem k tomu byl komix, který byl vydán jak v českém, tak v německém jazyce. V tomto komixu byly vyprávěny příběhy, ve kterých se mladí lidé pro něco nasadili a něco skrze to změnili. V druhé části komixu byly uvedeny praktické informace, jak je možné se angažovat, a seznam odpovídajících kontaktů.

Tématy byly práce parlamentů mládeže (existují v obou zemích), nevládních organizací nebo také např. dobrovolnická činnost v sociálních zařízeních zprostředkovaná dobrovolnickými agenturami.