Motivace boří překážky

Čeští členové: Dmitrij Hladký, Martin Machala, Eva Marková

Němečtí členové: Julia Köpke, Robert Forker

Koncem března 2014 na prvním plenárním zasedání ČNFM Julia Köpke, Eva Marková, Martin Machala, Robert Forker a Dmitrij Hladký dali hlavy dohromady, aby se zamysleli nad tématem „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme“. Jelikož téma bylo rozsáhlé, soustředili se na užší problematiku formálního vzdělávání a stylu výuky na německých i českých školách.

Neustále nám vrtala hlavou krize demotivovaných žáků, kterým se za pouhých několik let škola znechutila natolik, že prakticky nejsou schopni vstřebávat většinu znalostí nabízených jejich almou mater. Do světa tak žactvo vychází s omezeným duševním potenciálem, nepřizpůsobené k životu v moderní společnosti.

Po dlouhých debatách o možných změnách vzdělávacího systému jsme došli k názoru, že stěží posoudíme, jaké vzdělávání by vyhovovalo většině současných žáků. Díky dnešnímu převládajícímu individualistickému přístupu ve společnosti jsme pochopili, že studenti se značně odlišují svými zájmy a schopnostmi, proto veškerá jednotná univerzální řešení nejsou účinná, tudíž nejsou ani přípustná. Toto nás nabádalo se vydat do terénu a prozkoumat, co přirozeně motivuje různé jednotlivce být samostatně činným v oblasti vzdělávání a zdali by takto aplikovaný přístup ve škole mládežníkům vnesl více potěšení do jejich školního života. Výsledkem průzkumu byl dokumentární film mapující výše popsanou situaci, který poslouží jako médium pro komunikaci s odborníky na dané téma.

Cílem projektu bylo přijít s možnými individuálními návrhy změn ve stylu výuky na českých a německých školách, jež by inspirovaly školáky se naplno a s radostí ponořit do procesu poznávání okolního světa i sebe sama. Závěrem jsme zorganizovali událost s odborníky, ve které po promítnutí nově vzniklého dokumentu byla v panelové diskuzi projednána celá problematika neefektivního formálního vzdělávání a rovněž i naše návrhy změn v českém i německém školství. Výstup projektu byl rozšířen do vzdělávacích institucí obou zemí jako inspirace k pokroku ve vzdělávání.