Mittelškoly? Kein problém!

Čeští členové: Eva Heczková, Vladimír Chmelík, Anna Skalická

Němečtí členové: Dennis Varoß

Jste v deváté třídě, učitelé i rodiče do vás pořád hučí, že si už opravdu musíte podat ty přihlášky na střední a vy přitom vůbec netušíte, co byste chtěli dělat o prázdninách, natožpak za čtyři roky? Tak to je pro vás gymnázium nebo obchodní akademie jasná volba. Anebo ne?

Naše pracovní skupina se rozhodla zastřešující téma „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“ pojmout velmi tradičně a zaměřit se na formální, tedy školní vzdělávání. Chtěli jsme pomoci žákům 2. stupně ZŠ s rozhodováním, jaká střední škola je pro ně adekvátní. Myslíme si totiž, že současný trend, kdy jak v ČR, tak v SRN studuje většina mladých lidí gymnázium, není ideální. Ne ani tak pro průmysl, jak nám neustále kladou na srdce politici, ale hlavně pro dotyčné studenty.

Naší cílovou skupinou byli tedy právě žáci základních škol a naším záměrem bylo vysvětlit jim, pro koho je vhodná která střední škola, jaké jsou jejich výhody, nevýhody a nedílné součásti.