EduArt

Čeští členové: Eva BrychtováAnežka Doležalová

Němečtí členové: Inga BergSusanne BierlmeierMaximilian Johannes Röslmair

Odkaz na tento web projektu: http://eduart.cnfm.cz/

Hallo a ahoj,

jmenuji se Eduart. Vím, asi vás to zaskočilo. Education – výraz pro vzdělání a výchovu ve slovníku výrazů do češtiny a němčiny nedávno převzatých, se zalíbil mé mamince. Tatínek si zase stál za výrazem Art. Protože se moji rodiče nemohli shodnout na nějakém obyčejném, tradičním jménu, musel jsem se spokojit s tím, že mi začali říkat Eduart.

Tato schizofrenie mě provází, dá se říci, od kolébky. Od počátku se trmácím na cestě poznání sebe sama. Dumám nad tím, co je spojovací článek mezi uměním a vzděláním. Hledám svou identitu. A teď jsem jí snad konečně na stopě.

Na prvním plenárním zasedání Česko-německého fóra mládeže jsem se setkal s mnoha mladými lidmi, kteří si kladli stejnou otázku jako já. Objevil jsem dvě zběhlé Češky, Evu a Anežku, všetečnou Ingu, rozvážnou Susanne a „Diktátora“ se širokým úsměvem alias Maximiliána. Tak to byl můj tým. Chrlili zbrkle velkolepé nápady a myšlenky a čišela z nich chuť něco změnit… Vzdělání by nemělo být chápáno pouze jako měřitelný výsledek dosažený díky tlaku na výkon. Vzdělání by nemělo být zprostředkováno pouze pro podpoření růstu hospodářství. Vzdělání je víc – tvoření identity, vzdělání pro vzdělání. Komplexní, nezištné, idealistické.  Jak jinak se dá tato myšlenka zprostředkovat než právě skrz umění? Skrz jakkoli umělecky ztělesněnou myšlenkovou svobodu?

Byl jsem spokojen se svými novými přáteli. Jsou na správné cestě. Tisíce návrhů projektů jim hýří hlavou, které mají jedno společné: „zprostředkovat všechny tyto myšlenky pomocí umění a divadla mladým lidem, a to s co možná největším trvalým přesahem!“

V květnu se můj nový tým opět setkal a to i se mnou v mé skutečné podobě. Snad se alespoň díky fotografiím budete moci vžít do atmosféry našeho setkání.

Zdraví Váš Eduart

A k čemu nakonec mí přátelé dospěli? No, pojďte si zahrát!

Herní simulace: Přerozdělení uprchlíků v Evropě