1989 – Možnosti bez hranic?

Čeští členové: Eva Gartnerová, Kateřina Morozová

Němečtí členové:  Dirk BelgerFranziska Niese, Tobias Rogler

V dnešní době mají mladí lidé stále více možností, ze kterých si mohou vybírat – dokonce i v oblasti formálního vzdělávání (základní a střední škola, univerzita, odborné vzdělávání) stejně jako ve svém volném čase (zapojení v nejrůznějších sdruženích, cestování bez kontrol na hranicích v rámci Evropské unie…). Zorganizovali jsme diskuzi, ve které jsme se s pomocí pamětníků dozvěděli více o každodenním životě v komunismu. Jaké to bylo vyrůstat v té době? Jak vypadalo školní vzdělávání a jaký vliv to mělo na další aktivity? O čem snili mladí lidé? Jak se to změnilo v posledních dvou desetiletích?

Přitom jsme sledovali rok 1989 jako zlomový okamžik pro dění v NDR stejně jako v Československu. Najednou se otevřely hranice a komunistický režim se zhroutil. Pomalu začaly narůstat také možnosti, které měli mladí lidé. Ale jsme dnes spokojenější? Anebo musíme čelit novým problémům a cítíme se přehlcení těmi všemi nejrůznějšími možnostmi? Jak si vlastně člověk správně může mezi nimi vybrat?

To jsou některé otázky, které jsme si kladli – a které jsme položili také panelistům stejně jako publiku, kteří se zúčastnili diskuze pro veřejnost, kterou jsme uspořádali v rámci plenárního zasedání Fóra mládeže v roce 2015 v Plzni.