2014 – 2015

1V rámci 8. funkčního období Fóra mládeže se 30 mladých Čechů a Němců zabývalo tématem „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“. V červnu 2015 členové Fóra slavnostně zakončili své projekty závěrečnou prezentací pro veřejnost a naše partnery v Řezně.

Toto Fórum mládeže koordinovali na české straně Ondřej Kavan, kterého v druhé polovině vystřídal Jan Vařák, a na straně německé Franziska Stölzel.

V průběhu celého období členové Fóra mládeže vytvořili a zrealizovali následující projekty:

Pracovní skupina 1989 – Možnosti bez hranic?

V rámci podiové diskuse se zabýváme tématy vyrůstání, vzdělávání a volného času v komunismu a po něm.

Více o této pracovní skupině

 

Pracovní skupina EduArt

Malý Eduart ví: smyslem vzdělávání by nemělo být jen měřit výkon a vzdělání by nemělo být podporováno jen za účelem  podpory hospodářství.

Více o této pracovní skupině

Pracovní skupina Zapoj se!

Vytváříme komiks, který mladým lidem ukazuje, jak se sami mohou angažovat a pozitivně tak ovlivnit své okolí.

Více o této pracovní skupině

 

Pracovní skupina Mittelškoly? Kein problém!

Naše skupina pomáhá s rozhodnutím, jakou vzdělávácí cestou se vydat po základní škole.

Více o této pracovní skupině

 

 

Pracovní skupina Motivace boří překážky

Náš film podněcuje k přemýšlení nad stylem výuky a nad podobou vzdělávacího systému.

Více o této pracovní skupině

 

Čeští mluvčí: Jan Tománek

Němečtí mluvčí: Henrike Bernhardt, Philipp Haase

Více o týmu mluvčích

 

 

Seznam všech členů 8. funkčního období

Ke stažení:

Závěrečná brožura zde.