Pracovní skupina Německo-Česko

Členové: Peter Eisner, Michal Holý, Michala Jílková, Julia Köpke, Zuzana Nosková, Jana Wille

Projektový seminář zaměřený na problematiku pracovní migrace v České republice a Německu

V průběhu roku se setkala pracovní skupina dvakrát, v Praze a v Drážďanech. Navíc uspořádala ještě jeden pracovní víkend v Praze. Cílem spolupráce bylo vytvořit brožuru pro mladé lidi, kteří mají zájem o česko-německé vztahy, o téma „Pracovní migrace z Německa do Čech a naopak“. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby díky naší brožuře byli zájemci upozorněni na možnost práce v zahraničí a také jim byly poskytnuty rady a tipy pro dlouhodobější pobyt. Obsah brožury jsme sestavovali na základě internetových rešerší a rozhovorů. Také přímá spolupráce všech členů pracovní skupiny, která byla skrz pracovní setkání možná, byla velmi důležitá pro úspěch našeho projektu.