Pracovní skupina Já Evropan?

Členové: Felix Baumgärtel, Alžběta Berčíková, Maren Hachmeister, Leonard Higi, Amalie Kostřížová, Jan Trnka

Putovní výstava portétů Čechů a Němců, která si klade otázku existence evropské identity

Za předpokladu, že za “trvale udržitelnou Evropou” stojí lidé, kteří žijí v Evropě a ztotožňují se s ní, se naše pracovní skupina rozhodla zeptat lidí z lidí z obou sousedních zemí na toto téma. Rozhovory s celkem devíti respondenty jsme zpracovali do podoby putovní výstavy. Výstava nabízí nejrůznější životní příběhy z České republiky a Německa, ve kterých se především odrážející názory na Evropu.

Prozatím byla výstava k vidění na dvou místech v Německu a třech místech v České republice. Lokality jsme vybírali podle toho, abychom mohli oslovit co nejširší publikum. V Berlíně jsme v květnu hostovali na letošním celoněmeckém Kongresu mládeže, kde jsme se mohli představit asi 400 mládežníkům. V červenci byla výstava k vidění na dvou místech v Praze – v Meet Factory a na Gymnáziu Na Zatlance, kde jsme měli také především mladé publikum. Předposlední zastávkou byl v srpnu Oberhaching nedaleko Mnichova, kde jsme výstavu představili seniorům v Domově důchodců St. Rita organizace Caritas. Také během závěrečné prezentace letošního funkčního období Fóra mládeže v Ústí nad Labem byla naše výstava k vidění. V pražské Meet Factory a v Oberhachingu se nám podařilo uspořádat oficiální zahájení s osobnostmi z česko-německého prostředí.

Následně jsme připravili doprovodný katalog, který shromažďuje jednotlivé profily a naši původní myšlenku, a zaslali jsme jej nebo osobně předali všem lidem, kteří se na našem projektu podíleli.