Pracovní skupina Ekonomie

Členové: Henrike Bernhardt, Michael Borský, Kamil Kopczyński, Prokop Šícha, Jan Tománek, Lenka Zbranková

Diskuzní platforma pro mládež o perspektivách česko-německé hospodářské spolupráce v Evropě

Pracovní skupina Ekonomie připravila projekt „Perspektivy česko-německých hospodářských vztahů – diskuze Česko-německého fóra mládeže“. Cílem projektu je diskuze v rámci Fóra mládeže jako celku a zájemců z řad veřejnosti o hospodářských tématech v česko-německém kontextu. Pracovní skupina připravila vybrané ekonomické otázky, aby o nich následně diskutovala s odborníky z oblasti hospodářství a politiky a výsledky této diskuze zachytila v písemné podobě. Členové pracovní skupiny přitom vystupovali jako zprostředkovatelé, kteří využijí nashromážděné poznatky v debatě s Fórem mládeže a veřejností k tomu, aby rozpoutali bohatou diskuzi. Z toho vycházel workshop na druhém plenárním zasedání Fóra mládeže od 28. února do 3. března 2013 a vícejazyčná diskuze pro veřejnost v Goethe-Institutu v Praze, která se uskutečnila 9. března 2013. Akce poskytly rámec pro obsahové rozpracování otázek česko-německých hospodářských vztahů v Evropské unii.