Pracovní skupina Czech in!

Členové: Kamila Abrahamová, Anne Liebscher, Arne Mischer, Lucie Šarmanová, Monika Traubová, Dennis Varoß

Projekt s cílem motivovat německou mládež k studijnímu či pracovnímu pobytu v České republice

Pracovní skupina seznámila v sedmém funkčním období již zhruba pět set lidí s činností Česko-německého fóra mládeže. Posluchači získali pomocí šestnácti interaktivních prezentací informace o studentské výměně, o semestru v zahraničí, jazykových kurzech a dobrovolné službě v ČR. V interaktivní části prezentace okusili jazykovou animaci a reálie. Účastníky jsme motivovali a povzbuzovali, aby se zabývali českým jazykem a kulturou. Po samotné prezentaci následovala diskuze. Na otázky jak získat vlastní zkušenosti odpovídali referenti, kteří v minulosti studovali v ČR. Účastníci se zajímali i o samotné Fórum mládeže. Ve skupině jsme museli nejprve vymyslet finanční plán a předložit ho Fondu budoucnosti a Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem. Pak jsme jen hledali školy a univerzity, které by měly zájem. Museli jsme najít termíny, na kterých bychom se všichni shodli, abychom se mohli vždy prezentovat jako česko-německý tandem. Od minulé skupiny Czech In jsme přejali mnohé postupy, základní strukturu prezentací a zkušenosti a proto chceme, aby Czech in pokračovala i příští období.