2012 – 2013

V rámci sedmé funkčního období Česko-německého fóra mládeže se třicítka mladých Čechů a Němců zamýšlela nad zastřešujícím tématem „Udržitelný rozvoj – udržitelná Evropa“. Během školního roku 2012/2013 se sešli celkem třikrát na plenárním zasedání, nejprve v září 2012 v Řezně, následně v únoru 2013 v Chemnitz a nakonec v Ústí nad Labem, kde se konala také závěrečná prezentace pro naše partnery i zájemce z řad veřejnosti.

Toto Fórum mládeže koordinovala na české straně Jana Večeřová, kterou od jara 2013 vystřídala Anna Koubová, německým koordinátorem byl Jan Sommerfeldt. Členové si v tomto funkčním období zvolili za mluvčí Alžbětu Berčíkovou, Jana Tománka, Anne Liebscher a Michaela Borského.

Členové v pěti smíšených pracovních skupinách v průběhu dvanácti měsíců vymysleli a realizovali následující projekty:

Pracovní skupina Ekonomie

Diskuzní platforma pro mládež o perspektivách česko-německé hospodářské spolupráce v Evropě

Více o této pracovní skupině

 

Pracovní skupina Tábor na téma udržitelného rozvoje

Česko-německý letní tábor pro mládež na téma trvale udržitelný rozvoj

Více o této pracovní skupině

 

Pracovní skupina Já Evropan? 

Putovní výstava portrétů Čechů a Němců, která vyzývá k zamyšlení nad evropskou identitou

Více o této pracovní skupině

 

Pracovní skupina Czech in!

Projekt s cílem motivovat německou mládež k studijnímu či pracovnímu pobytu v České republice

Více o této pracovní skupině

 

Pracovní skupina Německo-Česko

Projektový seminář zaměřený na problematiku pracovní migrace v České republice a Německu

Více o této pracovní skupině