2011 – 2012

Šesté funkční období Česko-německého fóra mládeže 2011-2012 se neslo v duchu několika významných změn. Bylo to vůbec poprvé, kdy pět pracovních skupin mělo na setkávání a realizaci projektů pouze jeden rok místo dvou. Počet členů Fóra mládeže klesl na třicet.

Premiéru mělo v tomto funkčním období zastřešující téma, které nabídlo členům inspiraci pro vlastní projekty. Ústřední myšlenka „Společenská soudržnost“ dokázala propojit jednotlivé pracovní skupiny a zároveň podtrhla rozmanitost Fóra mládeže. Třicítce mladých Čechů a Němců se za pouhých dvanáct měsíců podařilo uskutečnit program filmových večerů nebo mezigenerační prohlídky, uspořádat sérii interaktivních prezentací na podporu studia v Čechách či připravit interaktivního průvodce a seminář proti pravicovému extremismu. Výsledky všech pracovních skupina shrnuje závěrečná brožura.

Fórum koordinovaly Daniela Fousková a Franziska Stölzel. Mluvčími byly Alice Frýbová a Anne Liebscher a jejich zástupci Prokop Šícha a Michael Borsky.

Pracovní skupina Kultura
Členové: Veronika Durasová, Martina Engelmaierová, Patricia Erkenberg, Alice Frýbová, Anne Liebscher, Samantha Lutz

Hlavní myšlenkou projektu „Přes hranice“ bylo podpořit výměnu mezi partnerskými městy Plzní a Řeznem a společenskou soudržnost v těchto městech. Společnými silami se členům pracovní skupiny podařilo uspořádat pro obyvatele měst netradiční filmové večery, při kterých nechyběla diskuze s filmaři ani nápaditý program o přestávce.

Pracovní skupina Generace
Členové: Barbora Nechanická, Lysann Neubert, Zuzana Petráňová, Lisa Schurrer, Tomáš Švec, Matthias Voit

Křížem krážem Litvínovem a Olbernhau se vydala za poznáním PS Generace. Společně s účastníky projektu „Napříč městy a generacemi“ připravila interaktivní prohlídky, při kterých mladí a staří společně poznávali české a německé město, ale i sebe navzájem. Články a fotky z projektu naleznete na webu (přípravná setkání, prohlídky,) a na facebook.com/litvinhau.

Pracovní skupina Czech in!
Členové: Veronika Branická, Alena Hrachová, Ondřej Novotný, Sandra Scheurer, Xenia Vyhnalek

Lákavou pozvánku ke studiu v České republice dostali mladí Němci od PS Czech in! Skupina se rozhodla pokračovat v rozběhnutém projektu z předchozího období a zvýšit zájem mladých Němců o sousední zemi. Proto se její členové rozjeli na střední školy a univerzity především v Bavorsku a Sasku Při zábavném programu představili nejen různé možnosti dlouhodobějších pobytů v sousední zemi, ale také krásy češtiny atraktivní formou jazykové animace.

Pracovní skupina Interaktivní průvodce
Členové: Philipp Kirchenmaier, Jan Macháč, Lucie Michálková, Šárka Navrátilová

Ústí nad Labem jako město mnoha všedních i nevšedních krás mohou místní i nadšení turisté objevovat s PS Interaktivní průvodce. Na pracovním setkání „Otevři oči – Průvodce po městě jinak“ členové skupiny s dvacítkou mladých lidí z Čech a Německa vytvořili webového průvodce, který nabízí tipy na to, co v Ústí stojí za vidění.
Interaktivní průvodce: www.ustiinteraktiv.eu

Pracovní skupina Politické vzdělávání
Členové: Michael Borsky, Moritz Eder, Laureen Höllgeová, Jiří Píza, Prokop Šícha, Friederike Wahl

Na nebezpečnost pravicového extremismu v demokratické společnosti upozornila pracovní skupina v rámci semináře „Pravicový extremismus v Německu a v Česku – mezi kooperací a konfrontací“. Zajímavým programem oslovila 20 mladých Čechů a Němců, kteří se od odborníků na tuto problematiku dozvěděli, nejen jak fungují extremistické skupiny v obou zemích, ale také jak mezi sebou spolupracují.
Pro podrobnější informace o semináři si přečtěte článek a rozhovor s jedním z jeho účastníků. Obsáhlejší závěrečná zpráva v němčině je ke stažení zde.

Ke stažení:

Závěrečná brožura