2005 – 2007

Ve třetím funkčním odobí vznikly ve Fóru mládeže skupiny Komunikace, Mládež, Politika, Setkávání a Vzdělávání. Mluvčími se stali Jan Zajíc a Kathrin Freier a jejich zástupci Lenka Hofmanová a Natalie Glück. Koordinátory byli Jan Polívka a Sebastian Kraft.

Pracovní skupina Komunikace uspořádala literární soutěž pro žáky středních škol s názvem „Známé neznámé“. Zadáním soutěže bylo kreativně se vypořádat s otázkou „Co pro mě znamená Německo? Co pro mě znamená Česko?“. Neváhejte nahlédnout do vítězných textů.

Skupina Mládež se rozhodla navázat na projekt Zábrany mobilit I. z roku 2003 a provést studii znovu. Výsledky Zábrany mobilit II. – Studie mapující přetrvávající problémy v oblasti česko-německých výměn mládeže po vstupu České republiky do Evropské Unie naleznete zde.

Vznikl také fotoprojekt, který dokumentuje život mladých bezdomovců jejich vlastníma očima. Výstava fotografií se konala společně se závěrečnou prezentací třetího Fóra mládeže na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Česko-německé vztahy a mladá generace – vlast, dějiny, budoucnost, Evropa,“ to byl název projektu pracovní skupiny Politika a dějiny. Jedná se o studii o mediálním obrazu česko-německých vztahů v porovnání s pohledem mladé generace na toto téma.

Projekt „Tschechisch? Sprech‘ ich!“ byl dílem pracovní skupiny Vzdělávání a mapoval výuku češtiny v Bavorsku a Sasku.

Projekt „Do Německa na zkušenou“ během třetího funkčního období proběhl hned dvakrát, tedy v roce 2006 i 2007. Kooperačními partnery se staly navíc DAAD Praha, Goethe-Institut Praha a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Více o projektu se dozvíte zde.

Brožura „Informace o studiu v Německu“ se v roce 2006 dočkala své aktualizace.

Shrnutí výsledků Fóra mládeže 2005 – 2007 naleznete v závěrečné brožuře.

Ke stažení:

Závěrečná brožura 2005 – 2007

Známé neznámé: vítězné texty literární soutěže

Zábrany mobilit II: Studie mapující přetrvávající problémy v oblasti česko-německých výměn mládeže po vstupu České republiky do Evropské unie (květen2007)

Česko-německé vztahy a mladá generace – vlast, dějiny, budoucnost, Evropa

Popis projektu „Tschechisch? Sprech‘ ich!“

Informace o studiu v Německu