2003 – 2005

V druhém funkčním období Česko-německého fóra mládeže vznikly pracovní skupiny Dějiny, Kultura, Média, Mládež a Politika. Mluvčími se stali Jan Ryjáček a Janine Reinhardt, jejich zástupci pak Lucie Koutová a Elisabeth Sandfuchs. Koordinátory byli Hanna Winkler a Pavel Šlechta.

Pracovní skupina Dějiny si dala za cíl prozkoumat, jak jsou interpretovány česko-německé vztahy na středních školách. Za tímto účelem prozkoumala a srovnala učebnice dějepisu v Bavorsku, Sasku a ČR a provedla průzkum i mezi žáky samotnými. Vznikla tak studie Česko-německé vztahy a gymnaziální dějepis.

Pracovní skupina Kultura zkoumala české popisky kulturních míst v německém pohraničí. Výsledky projektu jsou k nahlédnutí zde.

K tématu česko-německých vztahů v evropském kontextu uskutečnila pracovní skupina Politika anketu mezi českými a německými kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. Anketa se týkala jejich postoje k česko-německým vztahům na úrovni Evropské unie a proběhla jak před volbami, tak rok po nich. Zde se můžete podívat na výsledky prvního i druhého průzkumu.

Výsledky z celého funkčního období jsou pak přehledně shrnuty v závěrečné brožuře.

Ke stažení:

Závěrečná brožura 2003 – 2005

Česko-německé vztahy a gymnaziální dějepis (květen 2005)

Průzkum postojů českých a německých kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu 2004 k otázkám česko-německých vztahů v evropském kontextu

Rok po rozšíření Evropské unie – Anketa k česko-německým vztahům na úrovni Evropské unie

Tschechische Beschilderung von Kulturorten in deutschen Grenzgemeinden? Status quo und Möglichkeiten (jen v němčině)