2001 – 2003

Česko-německé fórum mládeže vzniklo jako projekt Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra v listopadu 2001 v Bayreuthu. Zakládajícího setkání se zúčastnili i patroni Fóra mládeže Petra Ernstberger a Josef Zieleniec. Vznikly tři pracovní skupiny „Dějiny“, „Média“ a „Výměny mládeže“, mluvčími se stali Ondřej Matějka a Matthias Braun a jejich zástupkyněmi Barbora Procházková a Nicole Sabell. Prvními koordinátory byli Ilona Rožková a Matthias Dörr.

Česko-německé fórum mládeže ve svém prvním funkčním období mělo dvě težiště, politickou a praktickou práci. Podrobnější informace o prvním funkčním období naleznete v závěrečné brožuře, nebo jako následující výstupy z projektů:

  • Projekt Zábrany mobilit I., který je studií o překážkách při realizaci česko-německých výměn mládeže a to jak pro skupiny, tak jednotlivce.

Ke stažení:

Závěrečná brožura 2001 – 2003

Zábrany mobilit (2003)

Důvtipný Švejk a puntíčkářský Helmut (duben 2003)