Setkání Vergissmejnnicht se zaměřilo na rozhovory

Od 4.května. do 6.května se v Praze konalo třetí setkání členů pracovní skupiny Vergissmejnnicht. Poté co jsme na předchozích setkáních zhruba naplánovali cíl našeho projektu a jeho realizaci, soustředili jsme se na detaily. To zahrnovalo finální stanovení otázek do rozhovorů, volbu správného vzhledu kalendáře a vytvoření seznamu tázaných osob. Protože je to pro náš projekt klíčové, jsme obzvlášť rádi, že jsme už našli dostatek pamětníků s velmi různorodými životními příběhy.

Už dřív jsme vytvořili předběžný seznam otázek, proto jsme se jimi zabývali i teď, aby byly otázky co nejrozumnější. Takže jsme si například řekli, že některé z otázek jsou nadbytečné nebo se nehodí k cíli našeho projektu. Ukázalo se také, že kvůli rozmanitosti dotazovaných osob by bylo lepší nevytvářet žádný pevně stanovený scénář. Abychom umožnili přizpůsobení se všem pamětníkům individuálně, budeme v rámci připravených otázek otevření. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání Vergissmejnnicht se zaměřilo na rozhovory

Zelený Eintopf v Lipsku

Druhé setkání pracovní skupinky Zelený Eintopf proběhlo v Lipsku.

Za termín jsme si zvolili poslední dubnový víkend (27. – 29. 4. 2018), kdy ještě nikdo z nás nemá zkoušky, abychom dále postoupili v našem projektu. I přesto však bylo nakonec složení naší skupinky čistě ženské, neboť Ondra ani Robert se zúčastnit nemohli. My tři (Eva, Johanna a Anneke) jsme dorazily všechny v pátek odpoledne, a i přes pár dopravních komplikací víceméně ve stejnou dobu. Prohlédly jsme si naše útulné Airbnb, odložily zavazadla a vydaly se do města, udělat si první obrázek o Lipsku.

Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zelený Eintopf v Lipsku

Skupina Vergiss Mejn Nicht zastoupena na pódiové diskuzi

Člen Fóra mládeže  Felix Weiß informuje o účasti na Jarní konferenci Ženské federace ve Svazu vyhnanců (Frühjahrstagung des Frauenverbandes im Bund der Vertriebenen)

Na pozvání Dr. Marie Werthan, předsedkyně Ženské federace v Svazu vyhnanců, jsem se jako zástupce skupiny Vergiss Mejn Nicht ůčastnil Jarní konference této federace, konané 3. a 4. dubna v Heiligenhof Bad Kissingen. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Skupina Vergiss Mejn Nicht zastoupena na pódiové diskuzi

Plenární setkání v Litoměřicích

Druhé plenární setkání pohledem Vlasty Řenčové, jedné z účastnic:

„Čas běží rychle. Všichni máme ještě v živé paměti naše první plenární setkání, od 15. do 18. března 2018 se ale konalo setkání hned druhé, tentokrát v českých Litoměřicích.

Ve čtvrtek jsme se hlavně všichni vítali a atmosféra byla velmi uvolněná. V pátek dopoledne jsme měli workshop na téma komunikace, v němž jsme si vyjasnili problémy, které se v našich skupinkách vyskytují. Vtipnou scénkou jsme je představili okolí a měli jsme za úkol vymyslet, jak problémy odstraníme. Druhou částí pátečního programu byla přítomnost dvou pracovnic organizace Antikomplex, která mapuje území Sudet a vypráví příběhy odsunutých lidí v předválečné a poválečné době. Po úvodu do problematiky a následném obědě jsme se vydali na výlet do Úštěku, někdejšího většinově německého města nedaleko Litoměřic. Bylo pro nás zajímavé toto dějiště česko-německých dějin společně zažít.

Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plenární setkání v Litoměřicích

EUrolog v Hradci Králové

V pondělí 19. března představila Alexandra Šlesingrová projekt skupiny EUrolog na 26. ročníků Pedagogických dnů Univerzity Hradec Králové (UHK). Pětidenní akce Pedagogické fakulty nabídla mnoho workshopů a přednášek.

Hodinová prezentace s názvem „EUrolog – Evropská unie v kontextu Česka a Německa pro žáky ZŠ“ informovala jak o projektu samotném, včetně praktických ukázek práce s žáky základních škol, tak o celém Fóru mládeže a projektech ostatních pracovních skupin. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem EUrolog v Hradci Králové

Oceněný film o sudetských Němcích dorazí do Litoměřic

Čtyři různé osudy pamětníků, jejichž vztah k domovu nenávratně poznamenala druhá světová válka a odsun německého obyvatelstva, přiblíží film s názvem Generace „N“ Deutschböhme. Dokument bude promítán v pátek 16. března v konferenčním sálu litoměřického Hostelu U Sv. Štěpána od 19:30 hodin. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Štítky: , , , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Oceněný film o sudetských Němcích dorazí do Litoměřic

Česko-německá rada ve Frankfurtu nad Mohanem zhodnotila dosavadní spolupráci

I letos se setkali zástupci Česko-německé rady pro spolupráci a výměny mládeže, aby společně reflektovali vývoj v této oblasti za rok 2017. Obě zapojené strany se střídají v organizování každoročního zasedání, letošní akce tak byla pod taktovkou německých členů. Setkání probíhalo ve dnech 19. a 20. února 2018 ve Frankfurtu nad Mohanem a předsedal mu Thomas Thomer ze Spolkového ministerstva pro rodinu, seniory, ženy a mládež. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Česko-německá rada ve Frankfurtu nad Mohanem zhodnotila dosavadní spolupráci

Setkání předsednictev v Mnichově

O víkendu 8. – 10. prosince se v Mnichově konalo společné setkání předsednictev českého a německého spolku. Zúčastnila se i Iva Břendová, která jako administrativní podpora zpracovává většinu účetnictví spolků. Na setkání tak mohla s pokladnicí německého spolku Alžbětou Berčíkovou probrat nedořešená finanční témata. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Setkání předsednictev v Mnichově

Orgatým: mluvčí a koordinátorky se sešli v Praze

Ve dnech 1. – 3. 12. jsme se jako “Orgatým” mluvčích a koordinátorek sešli v Praze. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Orgatým: mluvčí a koordinátorky se sešli v Praze

Vergiss Mejn Nicht v Regensburgu

Od 24. Do 26. listopadu 2017 jsme se my, skupina Vergiss Mejn Nicht, setkali v Regensburgu. Večer jsme strávili na Maxově jazzovém koncertě a následném společném posezení. Celý příspěvek

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vergiss Mejn Nicht v Regensburgu