Maximilian Johannes Röslmair

Předseda německého spolku Freunde des Deutsch-tschechischen Jugendforums e. V.

Úkoly

Kromě toho, že působím jako kontaktní osoba sdružení navenek (např. pro finanční úřad, notáře, banky, pojišťovny, Deutschen Jugendherbergswer, apod.), jsem také kontaktní osoba dovnitř sdružení (tzn. vyřizuji organizační záležitosti a předávám stanoviska sdružení jeho členům).

Koordinuju nejen práci ve spolku (např. rád připomínám termíny a uzávěrky), ale dohlížím i na plnění jeho právních formalit (zvláště při svolávání členské schůze). Doplněno je to ještě klasickými činnostmi jako sepsání výroční zprávy nebo uzavírání pracovních smluv s koordinátory, tlumočníky nebo referenty.

Co dělám kromě Fóra mládeže?

Studuji Česko-německá studia na univerzitě v Řezně. Jsem Juniorteamer u Tandemu a cestuji v rámci své práce s turisty ze zámoří do jižního Německa, Čech a občas i do Rakouska.

Kontakt: maximilian.roeslmair(at)dtjf.de