Alžběta Berčíková

Pokladník německého spolku Freunde des Deutsch-tschechischen Jugendforums e. V.

Funkce v německém spolku

Pokladník

Úkoly

Společně s Alenou se starám o finance, konkrétně o ty německé: v žádostech Tandemu Regensburg zodpovídám za „čísla“ a dělám vyúčtovaní. Vedle toho řeším všechny finanční formality kolem německého spolku. Mimo to se podílím i na obsahových diskuzích v předsednictvech.

Co dělám kromě Jufa?

Doma jsem už nějaký pátek v Mnichově, kde jsem vystudovala slovanskou a románskou filologii a teď pracuji v neziskovém sektoru. Mám přibližně milión koníčků, mezi něž samozřejmě patří Jufo, a ráda jsem u každého inovativního nesmyslu.

Kontakt: alzbeta.bercikova(at)dtjf.de