Spolky

Kdo jsou členové spolků?

Od roku 2003 zajišťují pokračování a fungování Fóra mládeže dva zřizovatelské spolky – Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z. s. a německý spolek Freunde des Deutschtschechischen Jugendforums e. V. Oba spolky dohromady sdružují kolem sto dvaceti lidí, převážně z řad bývalých členů Fóra.

Předsednictvo českého spolku bylo zvoleno v březnu 2018 v následujícím složení:

  • Helena Boučková (předsedkyně)
  • Phuong Le (místopředsedkyně)
  • Kateřina Kabátová (přísedící)

České předsednictvo

V německém předsednictvu jsou:

  • Maximilian Röslmair (předseda)
  • Clara Michaela Dvorak (místopředsedkyně)
  • Carl Friedrich Moosdorf (pokladník)
  • Fabian Kuntz (přísedící)

Všichni členové momentálně studují, nebo jsou na začátku svého pracovního života. Předsednictva jsou volena na období dvou let.

Co spolky dělají?

Financování

Hlavním úkolem spolků je žádat o finanční podporu a spravovat poskytnuté příspěvky. Z těchto příspěvků se platí například plenární zasedání nebo setkání pracovních skupin. Fórum financují především Česko-německý fond budoucnosti, Kinder-und Jugendplan des Bundes (KJP) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Příspěvky z KJP Tandem Regensburg.

Alumni

Spolky představují spojku mezi aktuálním Fórem a jeho bývalými členy. Za tímto účelem byl vytvořen mentorský program, který funguje od funkčního období 2011-2012. Dalším důležitým nástrojem alumni práce je Alumni festival, setkání alumni Fóra mládeže, který se koná každý lichý rok v červnu.

Public relations

Vztahy s veřejností a médii jsou důležité jak pro spolky, tak pro aktuální Fórum a jeho projekty. Proto byla vytvořena v rámci spolků pracovní skupina pro PR, která se snaží rozšířit povědomí o Fóru jakožto jedinečném česko-německém projektu.

Kontinuita

K pravidelným úkolům patří výběr koordinátorů a členů Fóra. Během funkčního období spolky intenzivně spolupracují s koordinátory, hlavně v organizačních a administrativních záležitostech.

Kdo se může stát členem spolku?

Všichni bývalí členové Fóra se mohou do spolku přihlásit, jakmile skončí jejich funkční období. Spolky jsou možností, jak zůstat s Fórem v kontaktu, podílet se na jeho dalším vývoji a zároveň ho poznat i z druhé strany.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se spolků, napište nám na info(at)cnfm.cz!