Spolky

Kdo jsou členové spolků?

Od roku 2003 zajišťují pokračování a fungování Fóra mládeže dva zřizovatelské spolky – Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z. s. a německý spolek Freunde des Deutsch-tschechischen Jugendforums e.V. Oba spolky dohromady sdružují kolem sto dvaceti lidí, převážně z řad bývalých členů Fóra.

Předsednictvo českého spolku bylo zvoleno v červnu 2021 v následujícím složení:

 • Eva Brychtová (předsedkyně)
 • Le Phuong Le (pověřena jednat za spolek)

V německém předsednictvu jsou:

 • Roland Papesch (předseda)
 • Antonia Planz (místopředsedkyně)
 • Bettina Finzel  (pokladnice)
 • Inga Berg (přísedící)

Všichni členové momentálně studují, nebo jsou na začátku svého pracovního života. Předsednictva jsou volena na období dvou let.

Co spolky dělají?

 • Financování
  Hlavním úkolem spolků je žádat o finanční podporu a spravovat poskytnuté příspěvky. Z těchto příspěvků se platí například plenární zasedání nebo setkání pracovních skupin. Fórum financují především Česko-německý fond budoucnosti, Kinder-und Jugendplan des Bundes (KJP) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Příspěvky z KJP Tandem Regensburg.
 • Alumni
  Spolky představují spojku mezi aktuálním Fórem a jeho bývalými členy. Za tímto účelem byl vytvořen mentorský program, který funguje od funkčního období 2011-2012. Dalším důležitým nástrojem alumni práce je Alumni festival, setkání alumni Fóra mládeže, který se koná každý lichý rok v červnu.
 • Kontinuita
  K pravidelným úkolům patří výběr koordinátorů a členů Fóra. Během funkčního období spolky intenzivně spolupracují s koordinátory, hlavně v organizačních a administrativních záležitostech.

Kdo se může stát členem spolku?

Všichni bývalí členové Fóra se mohou do spolku přihlásit, jakmile skončí jejich funkční období. Spolky jsou možností, jak zůstat s Fórem v kontaktu, podílet se na jeho dalším vývoji a zároveň ho poznat i z druhé strany.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se spolků, napište nám na info@cnfm.cz!