Patroni

Vážení přátelé,

jsem potěšen, že z iniciativy členů Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra vzniklo v roce 2001 Fórum mládeže a je mi ctí být jeho zaštiťovatelem. Přeji vám, aby se vám dařilo úspěšně prohlubovat partnerské vztahy především v oblasti kulturní a politické a těším se na vzájemnou spolupráci v příštích letech.

Josef Zieleniec, bývalý poslanec Evropského parlamentu

http://www.zieleniec.eu/


Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

je mi velkou ctí, že mohu převzít záštitu nad Česko-německým Fórem mládeže. Příspěvek, který česká a německá mládež v tomto grémiu přinese pro sbližování obou našich národů, je mimořádně cenný a důležitý. Dobré vztahy mezi Českem a Německem, které se od uzavření česko-německé dohody v roce 1997 trvale zlepšují, získají v podobě Fóra mládeže nového garanta. Mladé ženy a mladí muži dostanou možnost aktivně zasahovat do politického procesu a konstruktivně zastupovat zájmy mladé generace. Přeji všem zúčastněným hodně úspěchů a nadšení pro česko-německé vztahy.

Petra Ernstberger, MdB a.D.

http://www.petra-ernstberger.de/

http://www.petra-ernstberger.de