Motto

Kdo jsme
Česko-německé fórum mládeže je skupina 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa. V našem volném čase se setkáváme, abychom diskutovali o aktuálních tématech, na jejichž základě poté vytváříme vlastní projekty.

Zastupujeme demokratické a svobodné hodnoty nezávislé na politických zájmech. Chceme přispět k porozumění národů ve sjednocené Evropě. V žádném případě u nás není místo pro rasistické či sexistické myšlení. Nikdo u nás není diskriminován ani znevýhodňován na základě svého původu, pohlaví, sexuální orientace, postižení, náboženství nebo pohledu na svět.

Náš úkol
Česko-německé fórum mládeže chce dát mladým lidem z Česka a Německa možnost vyjádřit se. Na prvním místě stojí výměna zkušeností a perspektiv. Podporujeme občanskou angažovanost mladých lidí, kteří mají možnost díky svým vlastním projektům prosadit společné zájmy a cíle. Díky těmto binacionálním projektům vznikají nová přátelství, která si zakládají především na vzájemném porozumění. Společná práce by měla napomoci k odbourání stereotypů a trvalému zlepšování česko-německé spolupráce.

Projekty se v každém funkčním období zabývají různými společenskými tématy např. životní prostředí, vzdělávání, ekonomičnost, atd. Chceme, aby výsledky naší práce byly přístupné veřejnosti a to jak prostřednictvím médií nebo veřejných akcí. Nekoncentrujeme se při tom jen na zájemce z česko-německého světa, ale snažíme se být vidět i za těmito hranicemi.