Kdo jsme a co děláme?

Kdo jsme?
Česko-německé fórum mládeže je projektem, který každým rokem umožňuje skupině 30 mladých lidí mezi 16 a 25 lety z České republiky a Německa scházet se a společně se z různých úhlů pohledu zabývat aktuálním zastřešujícím tématem a zasazovat se o zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů a aktivní spolupráci obou sousedních zemí.

Co děláme a co je našim cílem?
Na našich setkáních se zabýváme různými aspekty zastřešujícího tématu, diskutujeme s pozvanými hosty, účastníme se zajímavých workshopů, společně si užíváme teambuildingových aktivit a v národnostně smíšených pracovních skupinách se zamýšlíme nad aktuálními tématy a problémy. Společně pak vymýšlíme možná řešení z pohledu mladých lidí. Našim cílem je, vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a politického dění.

Jak vše probíhá?
12. funkční období Fóra mládeže trvá od září 2021 do března 2023. Všech 30 členů se sejde celkem čtyřikrát na plenárních zasedáních, která se konají střídavě v Česku a Německu. Zde se můžete těšit na zajímavé workshopy, diskuze a hezké společné zážitky. Na prvním plenárním zasedání vznikají menší pracovní skupiny. Tyto skupiny se během funkčního období setkají ještě třikrát. Cestovné, ubytování i strava jsou hrazeny. Na funkční období navazuje pětiměsíční překlenovací doba, která slouží ke komunikaci výsledků pracovních skupin.