Justin Treutlein

 

Kde jsi momentálně doma?

V Passově

Co děláš mimo JuFa?

Momentálně studuju státovědu v Passově. Ve volném čase rád jezdím na kole a setkávám se s přáteli. K tomu se navíc angažuji ve dvou vysokoškolských spolcích a dobrovolně se účastním několika národních sociálně politických kruzích.
Jakou budoucnost (s)tvoříš právě ty?

Minulost nám ukázala, že musíme držet při sobě. Současnost ukazuje, že musíme čelit novým výzvám. Proto jsem ráda, že v rámci Česko-německého fóra mládeže mohu zvýšit povědomí obou států i evropského společenství.

V jaké pracovní skupině jsi a proč?

Naše skupina se jmenuje EUrolog. Jdeme cestou vzdělání a pořádáme workshopy s tématikou Česka a Německa v evropském kontextu. Při tom postupujeme podle „konceptu edutainment“: znalosti spojené se zábavou.

Jaké je tvoje oblíbené české slovo?

budoucnost, protože je čas ji začít aktivně spoluutvářet!