EUrolog a jejich workshop v Letohradě

V pátek 22. června 2018 jsme byli jako pracovní skupina EUrolog pozvaní na základní školu U Dvora v Letohradě, abychom tam ve třídách 9. A a 9. B uskutečnili náš workshop o Evropské unii.

Čtvrteční odpoledne jsme strávili na dni otevřených dveří pražského Německého velvyslanectví u stánku JuFa. Večer jsme se však již setkali v Letohradě u kamarádů Ivy, abychom si ještě naposledy prošli celý náš workshop. Dlouho do noci jsme pilovali detaily, abychom workshop měli připravený co možná nejlépe a předešli případným organizačním i jazykovým komplikacím. Konečně jsme nemohli přesně předpovědět, jak dobře žáci němčinu ovládají a jak budou ochotní a připravení se našeho semináře takhle na konci školního roku aktivně účastnit.

Po celkem krátké noci jsme byli pátek ráno v 7:30 pozváni na krátký rozhovor s paní ředitelkou Mgr. Kamilou Náglovou. Byli jsme velmi mile přijati, paní ředitelka nás ujistila o tom, že se žáci na nevšední průběh dne těší, a zároveň se informovala o cílech našeho projektu. Asi po 15 minutách jsme mohli do třídy, abychom si vše připravili.

Přesně v 8 hodin to vypuklo. Dvacet vyčkávajících očí pozorovalo lehce nervózní skupinu EUrolog a nedočkavě vyhlíželo začátek našeho prvního dvou a půl hodinového workshopu. Po krátké přestavbě učebny – stoly byly odsunuty na stranu, abychom měli více prostoru – jsme začali s úvodem. Po krátkém představení JuFa a hře se jmény přišel Roland s krátkým, ale zásadním inputem o Evropské unii. Jak jsme se již předem obávali, neměli žáci o EU téměř žádné znalosti, neměli jsme tedy potíže s pozitivním uvedením do tematiky, tak jak jsme zamýšleli.

Snažili jsme se neustále využívat příležitostí k dotazování žáků na zásadní témata a zároveň zjištění a pochopení jejich postojů k EU. Někteří neměli vůbec žádnou touhu dozvědět se o EU něco víc, či ji vnímali jako zbytečnou, jiní naopak využili příležitosti a neustále se ptali, jak EU funguje či jakou úlohu jednotlivé členské státy zastávají. Tematizovaly se i kontroverzní otázky jako migrace, regulace a hospodářský a měnový faktor. Žáky jsme nechali mezi sebou diskutovat a případné falešné informace jsme upřesňovali a vysvětlovali.

Po tomto zásadním tematickém úvodu a krátké pauze jsme pokračovali s hlavní částí našeho workshopu. Rozdělili jsme třídu do 4 malých skupin (á 5-6 osob), které postupně absolvovaly 4 patnáctiminutové miniworkshopy na téma instituce EU, migrace, volný pohyb a extremismus.

Instituce Evropské unie (Justin, Alexandra – překlad)

Tento miniworkshop se zabýval mechanikou EU, tzn. výstavbou a strukturou Evropské unie. Byly představeny hlavní orgány EU, jejich funkce a rozdíly mezi nimi.  Při workshopu Justinovi asistovala Alexandra a pomáhala při případných jazykových potížích.

Migrace (Roland)

Při miniworkshopu migrace ležel hlavní důraz na rozhovoru s žáky. Žáci měli vyjádřit své dojmy a postoje k v mediích kontroverzně diskutovanému tématu. Byly vysvětleny rozdíly mezi termíny migrant, uprchlík a vystěhovalec a tematizovány příčiny útěku. Diskuzi doplňovala čísla a fakta, která žákům poskytovala užitečné informace k tomu, aby mohli vést napjatou a věcnou diskuzi.

Extremismus (Tereza)

Na začátku tohoto miniworkshopu se definoval a vysvětlil pojem extremismus. Následovala debata o aktuálních událostech. Poté se diskutovalo o extremismu na poli politiky, o extremistických a radikálních stranách dneška i minulosti. Ve středu zájmu stály vlastní zkušenosti a názory žáků, problémy města i osobní zážitky z blízkého okolí.

Volný pohyb

V tomto miniworkshopu se mluvilo o tématu volného pohybu a vše bylo názorně vysvětleno na základě historických událostí. Prostřednictvím kraťoučkých scének se předváděly možnosti přechodu hranic před stavbou Železné opony, po jejím pádu, po vstupu do EU a nakonec po schválení Schengenské smlouvy. Vše bylo doprovázeno obrázky a videem a zakončeno hrou s dobovými fotografiemi.

Na závěr workshopu jsme měli připravený kvíz, v kterém jsme žákům položili otázky k tématům, o kterých se dozvěděli při miniworkshopech, čímž jsme otestovali, zda si žáci odnesli potřebné informace. K našemu překvapení zodpověděly skupinky téměř všechny otázky správně a dokonce byli žáci sami překvapeni, kolik se toho v tak krátkém čase dozvěděli. To se odrazilo i ve zpětných reakcích, kdy i ti žáci, kteří se o EU nezajímali, vyjádřili pozitivní feedback.

Po skončení prvního workshopu jsme byli velmi spokojení i přesto, že se vyskytly nějaké časové problémy a nesrovnalosti v naší souhře. Po krátkém pobytu ve sborovně, kde jsme se dali do hovoru o našem projektu s různými učiteli, jsme všechny nedostatky z prvního workshopu společně probrali a snažili jsme se jim ve druhém workshopu vyvarovat.

Druhá třída, v které jsme měli workshop po velké přestávce od 10:30 do 13 hodin, mohla z našich zkušeností z prvního workshopu znatelně profitovat. Naše otázky a odpovědi byly precizněji formulovány, časový management lépe propracován a naše větší uvolněnost ovlivnila i atmosféru ve třídě. To se mimo jiné projevilo i v evaluaci, která u druhé třídy dopadla znatelně lépe.

Po více než šesti hodinách strávených ve škole jsme byli pozváni na jídlo do školní jídelny. Tuto nabídku však nemohli všichni členové skupinky přijmout, část z nás odjela rovnou do Prahy. Vyčerpání po náročném dni bylo na všech znát a tak jsme se rozhodli finální rozhovor a evaluaci přesunout na skype. Škola v Letohradě nám slíbila zveřejnit na svých stránkách zprávu o workshopu i s fotkami.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.