Obsah a průběh prezentace

Projektové období probíhá vždy od března do března následujícího roku. Celý rok se dále dělí na dvě významné etapy vzhledem ke školnímu roku, tedy na jarní a podzimní část. V těchto obdobích se projekt aktivně věnuje prezentacím na gymnáziích, českých středních odborných a vyšších odborných školách. Od roku 2011 se prezentace konají také na českých univerzitách či jiných významných institucích (Goethe-Institut, Eurocentra).

Jarní část projektu je význačná uzavřením předešlého roku, které probíhá formou závěrečné prezentace, jež se každoročně v březnu koná v prostorách Goethe-Institutu Praha. Brzy po závěrečné prezentaci, pravidelně v březnu, následuje dvoudenní školení nových referentů, jež je plné hostů z česko-německých organizací, nechybí workshop o neformálním vzdělávání, např. jazykové animace, a také školení zaměřené na oblasti veřejného vystupování, problémové situace nebo komunikace s veřejností.

Mezi pravidelné akce, jež v tomto období navštěvujeme, se řadí Den učitelů němčiny nebo Den otevřených dveří na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Podzimní období je aktivní především z hlediska vysokoškolských prezentací, které se uskutečňují napříč všemi vysokoškolskými obory i českými, moravskými a slezskými regiony. Prezentace poté probíhají až do března následujícího roku, kdy je projektový rok uzavřen. Závěrem je příprava veškerých vyúčtování pro naše partnery, vyhotovování závěrečných zpráv, vytvoření ročních statistik a tvorba plánů na nové funkční období.

Co je předmětem našich prezentací?

Předmětem prezentací jsou možnosti studentů od krátkodobých a střednědobých pobytů až po možnosti studia v Německu a zahraničí. Mezi tématy se nachází také přehled jazykových certifikátů, jazykové školy nebo možnosti absolvování stáží či přehled o stipendiích v zahraničí. Součástí prezentace jsou i informace o celkovém studiu v Německu a přehled česko-německých organizací včetně jejich zaměření. Během prezentace, která trvá 90 minut, jsou studenti seznámeni také s vlastními zkušenostmi referentů z jejich pobytů v zahraničí, což často bývá považováno za nejlepší část prezentace. Studenti si tak dokážou lépe představit reálnost jejich vlastního výjezdu a mohou na referenta klást konkrétní dotazy. Naším cílem je, aby prezentace nebyla klasickým formálním výkladem, proto klademe také velký důraz na oživení prezentace a větší seznámení se s publikem především formou jazykové animace, která bývá studenty často velmi pozitivně hodnocena. Žáci se tím učí nahlédnout na německý jazyk zábavnou formou a může jim také pomoci v jejich přesvědčení, proč se právě němčinu v budoucnosti učit.

Jelikož se trendy, doba i studenti stále mění, snažíme se i my vždy optimalizovat prezentace vzhledem k publiku, které právě navštěvujeme. Pro zlepšení naší práce a také práce našich velmi cenných referentů pracujeme s evaluačními formuláři, které po prezentaci vždy necháváme studenty vyplnit.

Jak prezentace vypadá?

Naše prezentace je v základu tvořená v powerpointu. Vždy je ovšem doplněna o řadu dalších informací, především dle konkrétního referenta a jeho vlastních zkušeností. Úkolem referenta je dle žádosti publika a učitele zodpovědět či zprostředkovat dostatek podkladů pro získání přehledu v konkrétních oblastech zájmu. Potřebné informace k počtu žáků, možnosti třídy nebo konkrétní přání studentů získáváme z elektronického formuláře, kterým učitel přihlašuje svou školu do našeho systému a zařazuje se mezi nové prezentace. V tomto elektronickém formuláři také může vyjádřit své konkrétními požadavky a přání, jež se snažíme co nejlépe plnit.

V ideálním případě je prezentace neformálním vystoupením referenta, při kterém používá i doprovodné pomocné materiály jako „informační tašku“, v níž se nachází aktuální materiály k česko-německým organizacím a nadcházejícím akcím. Po prezentaci referent tyto materiály zanechá učitelům německého jazyka pro jejich další možné využití. Pro usnadnění přehledu jednotlivých internetových odkazů a linků z česko-německé nabídky jsme vypracovali praktický handout, jež po prezentaci také vždy ve třídě záměrně zanecháváme.

Cílem našich prezentací je zanechat ve studentech a učitelích jistý přehled možností, které se jich aktuálně nebo v brzké době mohou týkat. Chceme jim umožnit rozšíření jejich obzorů, motivovat je ke studiu německého jazyka a především také k aktivnímu výjezdu do Německa, což následně bývá tou nejcennějším zkušeností a nejjednodušší praxí pro zlepšení vlastních jazykových dovedností.

Pro získání přehledu, jak naše prezentace vypadají, se neváhejte podívat na následující video, které vás na jednu z našich prezentací přímo zavede.

http://www.youtube.com/watch?v=kyiiWdXCiXk