Kateřina Němcová

• Studium/práce: Univerzita Karlova v Praze, obor Německý jazyk a literatura, Němčina pro mezikulturní komunikaci

• V projektu jsem, protože … je to pro mě jako pro člověka, co se dlouhodobě zajímá o německy mluvící země, skvělá příležitost se sama dozvědět co nejvíce informací o nejrůznějších možnostech pobytu v Německu a předávat tyto informace dál

• Když se řekne „Německo“, napadá mě … města Brémy a Hamburg, která bych chtěla v blízké době navštívit a místa, která jsem již v minulosti navštívila

• Oblíbené německé slovo: das Eichhörnchen (veverka)