Napsali o nás

Co o nás řekli studenti?

„O projektu Do Německa na zkušenou jsem se dozvěděl přes vyvěšené letáky v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Získané informace byly pro mě velmi obohacující. Značně mi rozšířily povědomí o možnostech vycestování do Německa na rozličné projekty, počínaje krátkými letními jazykovými kurzy, pokračujíce přes měsíční praktika, konče dlouhodobějšími pobyty až samotným studiem na zahraniční vysoké škole, na kterých má účastník šanci získat velmi cenné životní zkušenosti, značné zlepšení svých jazykových schopností, poznání nejen německé kultury ale i dalších všemožných kultur a studentů z celého světa a v neposlední řadě získá také určitý nadhled, který člověku v mnoha ohledech otevře oči. Do Německa stačí vycestovat i „jen“ za hranice, do nějakého většího města a lidem se otevře jak celá Evropa, tak celý svět. Je to zážitek, na který rád vzpomínám.

Osobně jsem se zúčastnil projektů: odborné stáže Leonardo da Vinci ve městě Bautzen v Německu a studijního pobytu Erasmus v Drážďanech. Momentálně se angažuji v česko-německém projektu tří univerzit Technische Universität Chemnitz, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Technické univerzity v Liberci Grenzraum 2.0 – Příhraničí 2.0.

Prezentace pořádané iniciativou Do Německa na zkušenou vřele doporučuji každému, kdo ještě s vycestováním do Německa váhá a potřebuje se dozvědět bližší informace. Dále těm, kteří si chtějí rozšířit obzory o možnostech vyjetí a dozvědět se informace o stipendiích, a pak i všem, kteří už nějakou zkušenost se zahraničním pobytem mají a rádi by získali další.“

                                                                                                            Lukáš Fišer, UJEP FF

Co o nás řekli učitelé?

 • Máte nápad/připomínku, jak by se prezentace dala ještě více vylepšit a přizpůsobit potřebám studentů?
  • „Myslím, že nejvíce žáky zaujmou osobní zkušenosti a zážitky, které je také lépe přesvědčí o smyslu studia cizích jazyků, takže by měly po informativní části prezentace převažovat. Možná ještě pár zajímavých ukázek z oblasti kultury – filmy, koncerty (samozřejmě jen krátké ukázky nebo upoutávky) atd., opět mluvím o osobní zkušenosti a doporučení. Rozhodně pokračujte ve Vaší práci a my se těšíme příští rok opět na shledání!“

                                                                 Iva Froncová, Obchodní akademie Mohelnice

 • Myslíte si, že po prezentaci stoupl zájem o německý jazyk?
  • „Ano, je to velmi dobrá podpora a motivace pro druhý cizí jazyk.“

                                                                               Tomáš Scholz, Gymnázium Chotěboř 

  • „O jazyk jako takový a jeho studium výrazně zájem nevzrostl, ale studenti mnohokrát vyjadřovali spokojenost s přednáškou a množstvím informací o uplatnění se v německy mluvících zemích. Přesto u nich zůstává snem vycestovat do Ameriky a studovat tam.“
 • Byl/a jste spokojena s výkonem referenta? (dokázal zaujmout, věděl, o čem mluví, použil interaktivní metody,…)
  • „Ano, přednášku jsme měli na škole již 2x, obě referentky pracovaly se studenty velmi pěkně, zaujaly jak svým vystupováním, tak zkušenostmi a používaly různé aktivizační metody.“

Soňa Vojáčková, OA a SZdŠ Blansko

Vybrané články