Vojtěch Šimůnek

Vojta

Věk 21
Pracovní skupina Okamblick
Studium Německá filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Kde jsem doma?
Poslední dobou si tuto otázku pokládám stále častěji. Pro mě je doma tam, kde mám určité zázemí, tím myslím hlavně zázemí v lidech, a mohu být sám sebou bez ohledu na to, jestli moje chování a jednání zrovna někomu konvenuje, nebo ne. Kde to ale přesně je, to nedokážu říct. 😀
Jsem ve fóru mládeže, protože…
mě jako studenta germanistiky samozřejmě zajímá otázka česko-německých vztahů a jsem toho názoru, že dialog mezi jednotlivými zeměmi a kulturami je nesmírně důležitý a o to víc ve chvílích, pokud mezi nimi nejsou žádné vážnější problémy, protože jen tak lze větším konfliktům předcházet. Mladí lidé v tomto hrají nesmírně důležitou roli, protože právě oni budou ovlivňovat budoucí generace.
Moje oblíbené slovo v němčině Erleuchtungserlebnis, Taugenichts 😀
Pomocí našeho projektu bych chtěl… zjistit, co znamená pojem „domov“ pro ostatní, jak na něj nahlížejí druzí, a možná se zase o krok blíže přiblížit myšlence, zdali by jednou mohlo být Německo mým domovem. 🙂