Bettina Finzel

ds_2016_min_dsc_5005

Věk 24
Studium Aplikované informatiky v Bamberku
Pracovní skupina Mluvčí
Kde jsem doma?

„Doma“ pro mě znamená to samé jako „domov“.

Domov je pro mě místo, kam se vždy vracím nebo bych se vracet chtěla. Pokud člověk ztratí toto místo k návratu, např. z politických nebo mezilidských důvodů, cítí se bez domoviny, hledá nové místo, kde by se opět mohl cítit pohodlně.

Domov je pro mě místo, ve kterém jsem aktivní. Místo, kde člověk vyroste nebo chodí do školy, pracuje či se nějakým způsobem angažuje. To znamená, že svůj domov sám tvoří.

V neposlední řadě je domov pro mě místem, jenž je ovlivňováno nejen mými známými, ale také lidmi, které neznám. Všichni se nějakým způsobem chovají, mají city a myšlenky, což formuje vnímaní a představy o budoucnosti každého jednotlivce. Můžeme se tedy cítit stejně tak zodpovědně za náš domov, jako se cítíme za naše bližní.

Je pro mě skoro nemožné vyjmenovat jednotlivá „doma“ . Ale často je to tak, že pocit domova je opřen o tři pilíře. Návrat, činnost a (zodpovědné) společné soužití.

Jsem ve fóru mládeže, protože…
mi dělá radost, když lidé z české a německé kultury spolupracují a berou do rukou projekty. Já sama mám jak české, tak i německé občanství a cítím se v obou zemích více doma, když se Němci zajímají o Česko nebo naopak Češi o Německo.
Moje oblíbené slovo v češtině Ahoj
Pomocí našeho projektu bych chtěla,… aby německo-české vztahy získaly ve společnosti více pozornosti a vzrostl tím kontakt mezi lidmi z obou zemí.