Budoucnost výuky jazyků v ČR – Schválená rezoluce Rady ČNDF v Ústí nad Labem

Při zasedání Rady Česko-německého diskusního fóra informovala Marie Bělohoubková, členka Rady a místopředsedkyně Česko-německého fóra mládeže, o připravované změně povinné výuky jazyků na školách v České republice. Podnět z úst studentky byl dál rozpracován zástupci politických, hospodářských, společensko-kulturních a akademických sfér. V závěru zasedání rady v Ústí nad Labem, 6.5.2022, se Radou schválila rezoluce, která je určena k zaslání předsedovy vlády ČR a všem ministrům.

Plné znění rezoluce:

Jako Rada česko-německého diskusního fóra, jejíž členové jsou zástupci politických, hospodářských, společensko-kulturních a akademických sfér, jakožto přímí nositelé česko-německých vztahů na všech úrovních, se jednoznačně vyjadřujeme proti diskutovanému záměru MŠMT zrušit povinnost výuky druhého cizího jazyka na základních školách v ČR. 

Zrušení povinnosti výuky druhého cizího jazyka, ačkoli by vznikla možnost jeho volitelnosti, povede k úpadku jazykové vzdělanosti, která mimo samotné nauky jazykové dovednosti zahrnuje i další důležité aspekty, jakou jsou interkulturní rozhled, senzibilizace ve vztahu k sousedním státům, přičemž s německy mluvícími zeměmi má Česká republika nejdelší hranice a nejvýznamnější hospodářský styk. Zároveň upozorňujeme na fakt, že po brexitu v rámci EU zásadně vzrostl poměr užívání němčiny, ale také francouzštiny a španělštiny. Princip výuky mateřského a dvou cizích jazyků, je také plně v souladu s principem evropské jazykové politiky. 

Velmi dobře si uvědomujeme úskalí, která přináší současná forma povinné výuky druhého cizího jazyka, a je jistě na místě diskutovat a nastolit vlídnější výukovou formu. Jsme ovšem zcela přesvědčeni o tom, že rezignace na současné jazykové vzdělávání tím, že zrušíme povinnost výuky druhého cizího jazyka, je krokem špatným, který bude mít negativní vliv nejen na vzdělanostní úroveň v České republice, ale povede také k prohlubování neporozumění k jiným evropským národům, což jistě není v souladu s důrazem na evropskou politiku a kulturu, ke které se jednoznačně vyjádřila vláda ČR. 

Žádáme, aby bylo upuštěno od záměru zrušení výuky druhého cizího jazyka a namísto toho byla zvolena vhodnější forma jeho výuky. 

V Ústí nad Labem, 6. 5. 2022

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.